Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

6301 0373 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viafrikadelle frikadelle

May 13 2019

Reposted fromFlau Flau viafrique frique
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

May 12 2019

3946 02f0 500
Reposted fromtfu tfu
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viatediousuncle tediousuncle

May 07 2019

9575 a79d
Reposted fromtichga tichga viatfu tfu
2934 dbb5
Reposted frommhorrighan mhorrighan viahissyfit hissyfit

May 06 2019

5020 9c48 500
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 28 2019

5710 11c4 500
Reposted fromtfu tfu viasatyrlane satyrlane
2601 8664
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viagawwwww gawwwww
2686 1ce1 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaRozen Rozen
3129 ad6c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaZoonk11 Zoonk11
3239 e173 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE

April 26 2019

March 31 2019

9315 476d 500
3299 beb5 500
Reposted fromidiod idiod viavaira vaira
7218 c3b0 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viavaira vaira

March 29 2019

8831 2527 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl