Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

5525 584e 500
Reposted fromkelu kelu viasebner sebner

March 23 2019

Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viawabnicu wabnicu
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaKobajashi Kobajashi

March 22 2019

8147 e197
Reposted fromkarahippie karahippie viapomruki pomruki
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viahissyfit hissyfit

March 21 2019

3550 5423
Reposted fromhissyfit hissyfit

March 11 2019

0658 c602 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
9244 0660 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

March 10 2019

5934 2fad
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaconcarne concarne

March 09 2019

0943 c2f1
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaCanadien Canadien

March 08 2019

3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viahissyfit hissyfit

March 07 2019

9079 fe65
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap

March 06 2019

Reposted fromFlau Flau
8900 8284
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viahissyfit hissyfit
7883 9763 500
Reposted fromsober sober viahissyfit hissyfit

March 03 2019

7529 700c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
5630 de89 500
Reposted fromsober sober viakovl kovl
3301 90b1 500
5461 9369 500
Reposted fromAnnju Annju viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl