Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

4590 a8f9
Reposted fromJapko Japko viatfu tfu
9589 b4d3
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE

February 22 2017

0659 50a8

February 21 2017

1143 c3ab
:c
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viasowa sowa

February 20 2017

February 19 2017

2442 af5e
Reposted fromareyou areyou viatfu tfu
2205 0d6c 500
Reposted fromvandalize vandalize viatfu tfu
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE

February 18 2017

1589 054b
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE

February 17 2017

9635 6ed3
Reposted fromMiziou Miziou viasowa sowa
6155 0e82
Reposted fromHaujobb Haujobb viawitam witam
Reposted fromgruetze gruetze viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
7869 628d
Reposted fromtfu tfu

July 09 2015

- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
6632 5a2a
Reposted fromcorkeyL corkeyL viatove tove

July 07 2015

0095 bf7e
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viavanitaas vanitaas

July 06 2015

2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabirds birds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl